slider

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Νάξος: Δημοσιεύθηκε η περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για το γήπεδο Φιλωτίου

Δημοσιεύθηκε σήμερα το απόγευμα στο Διαυγεια, από τον πρόεδρο του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ Δήμου Νάξου και Μικρών
 
Κυκλάδων, Γιάννη Τσολάκη, η περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια, τοποθέτηση και γραμμογράφηση συνθετικού τάπητα (ταρτάν) στο γήπεδο ποδοσφαίρου "Γιάγκος Γρατσίας" Φιλωτίου Νάξου, προϋπολογισμού 95.579,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%...
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 και στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1 2390/2013.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η Πέμπτη 22/12/2016 και ώρα 09.00. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Κυριακή 15/01/2017 και ώρα 22.00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στις 19/01/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, η οποία ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.541,60€ (χίλια πεντακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά).

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, έχει αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Επίσης, πλήρες τεύχος της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του www e-naxos.eu του Δήμου Nάξου & Μ.Κ

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από από το Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής του Δήμου Νάξου & Μ.Κ. στα τηλέφωνα 22853-60140, κα Τριανταφύλλου Νεκταρία, φαξ του Δήμου 22850-23570 .

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Newsroom Cyclades Voice

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου