ΦΙΛΩΤΙ ΟΜΟΡΦΟ ΧΩΡΙΟ

slider

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Τροποποίηση Καταστατικού της Ο.ΝΑ.Σ.

Ο.ΝΑ.Σ.

Αθήνα 12 Φεφρουαρίου 2010

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΞΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Μάρνη 33 Αθήνα 104 32 Αρ. Πρωτ :

Τηλ. – Φαξ : 210 52 34 576

(κιν. τηλ. Προέδρου 6932 785 211)

e-mail : onas.naxos@yahoo.grΠρος : 1) Ναξιακούς Συλλόγους

Μέλη της Ο.ΝΑ.Σ.

2) Σύλλογο Φιλωτιτών Νάξου

3) Τέως Προέδρους Δ.Σ. Ο.ΝΑ.Σ

4) Επαρχο & Δημάρχους Νάξου

5) Εκλεγμένους Νομαρχιακούς

Συμβούλους Επ. Νάξου

6) Κάθε ενδιαφερόμενο


ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Καταστατικού της Ο.ΝΑ.Σ.

Αγαπητοί Συμπατριώτες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, στη Συνεδρίαση της 2ας Φεβρουαρίου 2010, αποφάσισε την έναρξη του διαλόγου για την τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της, με στόχο την επικαιροποίηση και τη λειτουργικότητα τους, αλλά κυρίως, ( μετά από τον πλατύ διάλογο και την απαίτηση πολλών συλλόγων) , των διατάξεων περί της εκπροσώπησης όλων των Συλλόγων – μελών της, στο Διοικητικό Συμβούλιο της.

Ηδη, γι΄ αυτόν το σκοπό, έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την συγκέντρωση, την επεξεργασία και την κωδικοποηίση των προτάσεων και την υποβολή συγκεκριμένου σχεδίου στο Διοικητικό Συμβούλιο μας, το οποίο θα καταθέσει την τελική πρόταση στην καταστατική Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας που θα συγκαλέσει προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, καλούμε και τον Σύλλογο σας ή τον φορέα σας, αλλά και κάθε μέλος του που το επιθυμεί, να καταθέσει τις προτάσεις του εγγράφως έως το τέλος Απριλίου του 2010, αλλά και να τις αναπτύξει και προφορικώς στις ειδικές συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας.

Επειδή όλοι επιζητούμε μια Ομοσπονδία δυνατή, μαζική, αντιπροσωπευτική και πρωτοπόρα, βασιζόμαστε στην συνεργασία και τις προτάσεις σας που θα διασφαλίσουν το παρόν και το μέλλον της, τη λειτουργικότητα της και την δημοκρατική εκπροσώπηση των Συλλόγων – μελών της.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΪΤΟΣ ΘΑΛΗΣ ΣΚΥΛΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου